(Mede) onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen werken de volgende diensten en commissies:

Vanwege de groei van de gemeente heeft de diaconie besloten een hulpdienst gemeentebreed en wijkgericht op te zetten. Daartoe is de gemeente ingedeeld in acht wijken. Voor elke wijk is er een contactpersoon of -familie, die in zijn/haar wijk ervoor zorgt dat er bij een hulpvraag hulp wordt verleend (bij voorkeur door gemeenteleden uit de betreffende wijk). Vaak gaat het daarbij dan om kortdurende, tijdelijke hulp. Een van de pijlers van de diaconale hulpdienst is het onderlinge dienstbetoon met een laagdrempelig karakter.

Gedurende het winterseizoen organiseert de diaconie vier keer een bijeenkomst voor 65 plussers in ‘t Lichtschip. De bedoeling van deze middagen is het bevorderen van het onderlinge contact tussen de senioren van de Hervormde gemeente. Er wordt ruimschoots gelegenheid gegeven om met elkaar te praten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd.

Sommige gemeenteleden hebben wel een plaatsje over in de auto als ze naar de kerk komen, en zijn bereid één of meer gemeenteleden van huis op te halen en hen mee te nemen naar de kerk. Wilt u ook eventueel iemand meenemen naar de kerk en na afloop weer thuisbrengen, dan kunt u zich opgeven bij de coördinator. Dit geldt ook als u slecht ter been bent en zonder vervoer niet of moeilijk op zondag naar de kerk kunt gaan.

Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet, tegenslag of andere zaken. 

Mensen hebben dan soms een korte rustperiode nodig. Rust die zij niet meer in hun dagelijkse leefomgeving kunnen vinden. Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) wil dan verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. Een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 

Sinds 1 februari 2010 is HiP actief in Lelystad. Samen met een aantal kerkgenootschappen neemt ook de HGL hieraan deel.
Stichting HiP is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden.

Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg, (www.IDO-Lelystad.nl ) staat voor  “helpen wie geen helper heeft”, en gaat uit van inmiddels 9 samenwerkende kerken in Lelystad. Het is een organisatie die in onze stad kosteloos hulp biedt aan mensen  die geen helper hebben, eenzaam zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen, gebrek lijden  of in een schuldsituatie terecht zijn gekomen.

Voor die hulp staan meer dan 200 vrijwilligers klaar, die worden begeleid en ondersteund door enkele professionele krachten. 

Stichting IDO is een overkoepelende stichting en bestaat uit 4 werkvelden, te weten: twee inloophuizen, een schuldhulpverleningsorganisatie en een voedselbank.

Kerkdiensten

Agenda