Sinds 1 februari 2010 is HiP actief in Lelystad. Samen met een aantal kerkgenootschappen neemt ook de HGL hieraan deel.
Stichting HiP is opgericht om het geven van hulp in goede banen te leiden. HiP doet dat door hulpbehoevenden in contact te brengen met mensen die hulp willen bieden.

Haar doelen zijn:
- christenen mobiliseren als hulpbieder.
- hulp geven aan mensen in nood (ongeacht culturele of religieuze achtergrond);
- Realiseren dat lokale kerken samen beschikbaar zijn voor de samenleving. 

HiP wordt geïnspireerd door Gods Woord: Mattheüs 5:14-16 .

Ook vanuit de HGL hebben zich een aantal leden opgegeven als vrijwilliger om, indien nodig, hulp aan te bieden aan hulpbehoevenden. Meer informatie over HiP en de werkwijze van hen kunt u lezen op www.stichtinghip.nl

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda