Het kan jaren voorspoedig gaan in ons leven. En dan opeens worden we geconfronteerd met verdriet, tegenslag of andere zaken. 

Mensen hebben dan soms een korte rustperiode nodig. Rust die zij niet meer in hun dagelijkse leefomgeving kunnen vinden. Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg (www.pdcdeherberg.nl) wil dan verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente zijn. Een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. 

Vervoer kan worden geregeld.

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda