Live beeld kerkdiensten:


 

----- Er is op dit moment geen live-uitzending.-----


Mededeling betreffende kerkdiensten:

 I.v.m. de corona-pandemie is het momenteel niet mogelijk om een kerkdienst 'live' bij te wonen. Wel worden vanuit ons kerkgebouw digitale diensten uitgezonden. Tijdens de diensten (voor tijdstippen: zie agenda hiernaast) staat de live-stream van onze vaste camera openbaar op de voorpagina van onze website. Beelden (mooier!) van de beweegbare PTZ-camera, kinderdiensten en liturgieën kunnen we helaas niet openbaar vrijgeven i.v.m. privacy van  gemeenteleden en/of de rechten op liedteksten en muziek. 

Gemeenteleden wordt verzocht in te loggen en de uitzending of liturgie op te zoeken via het menu aan de linkerzijde. Gasten kunnen de link opvragen via het contactformulier van de redactie 

De Hervormde Gemeente Lelystad maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 20 februari 2008 is het een zelfstandige gemeente, met een Gereformeerde Bondssignatuur. In de diensten staat de uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal.
De Hervormde Gemeente Lelystad telt bijna 400 leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

20181006 LichtschipAA060612aSite

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ’t Lichtschip.

De aanvangstijd van de ochtenddienst gedurende zomertijd is om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom.

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda