De evangelisatie- en ContactCommissie (ECC) houdt zich bezig met alle evangelisatie- en contactactiviteiten die door en namens de Hervormde Gemeente  te Lelystad  plaatsvinden.
Waarom?
Als christenen weten we ons door Jezus Christus, de Zoon van God, geroepen vanuit de opdracht die Hij ons in Zijn Woord, de Bijbel, gegeven heeft: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken……, wat Ik u geboden heb’ (Mattheus 28 vers 19)
Onze missie is om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus. Daarnaast is het ons doel om de gemeente te motiveren en te helpen met getuigen van de hoop die in ons is.

Bekijk gerust de afzonderlijke activiteiten eens die op deze site te vinden zijn. We willen deze pagina vooral benutten om het evangelisatiewerk breder onder de aandacht te brengen.
Voor informatie kunt U terecht bij ouderling: Jaap Klaas-Dogterom of bij de voorzitter van de commissie: Gerrit Jan van der Haar

Veel gemeenteleden hebben contacten met buitenkerkelijken in de relationele sfeer, dus persoonlijk gericht. Zij vinden het vaak moeilijk om hun geloof te delen of uit te dragen. De ECC oriënteert zich daarom op de mogelijkheden van toerusting. Dit kan gedaan worden in cursusvorm, in kringwerk, er aandacht voor vragen in catechese, in prediking etc.

Informatie en contact

Gasten die voor het eerst in de gemeente komen worden aangesproken en welkom geheten door een lid van de ECC of een gastheer of gastvrouw die voor de aanvang van de dienst in de hal staat. De ECC gaat ook op bezoek bij mensen thuis om ze te informeren over de gemeente en welkom te heten.
Informatie en contact

Deze laagdrempelige bijeenkomst op kerstavond is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in de buurt van de kerk wonen. Ook worden gemeenteleden opgeroepen om vrienden, kennissen en buren mee te nemen naar deze dienst.

Informatie en contact

In Buurtcentrum Zuiderzee in de Zuiderzeewijk worden wekelijks twee activiteiten georganiseerd:

KinderBijbelClub:
iedere zaterdagmorgen wordt er een club gehouden voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In de laatste week van de zomervakantie wordt het nieuwe seizoen begonnen met een VakantieBijbelClub (VBC).

Meeting Point: elke vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur is er meidenavond in het buurtcentrum Zuiderzee. Meiden van de middelbare school (klas 1 en 2) komen dan bij elkaar om gezellig te kletsen, een spel te doen of om over een onderwerp te praten.

In de Landstrekenwijk wordt tijdens de zomervakantie een VakantieBijbelClub gehouden in een tent. Deze club wordt georganiseerd door de Gereformeerde Gemeente in Lelystad en binnen het team draaien ook leden uit onze gemeente mee. De voorbereiding, PR en de bidstond voor beide VBC's worden gezamenlijk gedaan.

Informatie en contact

Om mensen die niet bij een kerk zijn opgegroeid wegwijs te maken in de Bijbel en het geloof is er de Emmaüscursus. Tijdens het winterseizoen wordt deze bijbelcursus voor beginners gehouden. Gemeenteleden worden uitgenodigd om hier, samen met mensen die niet of nauwelijks bij de kerk betrokken zijn, naar toe te komen.

Informatie en contact

Bijna elke zaterdag staat er een evangelisatiekraam op de markt in de Gordiaan. Het lezen van een folder of de spreuk op de posters kan voor voorbijgangers genoeg zijn om over het bestaan van God na te denken. In de kraam staan leden van de HGL en de Gereformeerde Gemeente Lelystad. Via de kraam willen we graag in contact komen met passanten. We willen de boodschap van het Evangelie delen met de wereld om ons heen. 
Informatie en contact

Vanuit onze gemeente zijn we betrokken bij het evangelisatiewerk in de PI-Lelystad. Daarnaast proberen we aansluiting te vinden bij landelijke en plaatselijke evangelisatie-initiatieven zoals de Kerkennacht.
In de hal van de kerk is een lectuurstand van de ECC. Daarop liggen folders om uit te delen aan anderen, folders om mee te nemen voor gasten/bezoekers, en toerustingsfolders voor gemeenteleden.

Kerkdiensten

Agenda