Overige informatie

Voor collectebonnen kan gekozen worden uit vellen met de volgende samenstelling:

- Vel met 20 bonnen van € 0,50 à 10 euro
- Vel met 20 bonnen van € 0,75 à 15 euro
- Vel met 20 bonnen van € 1,00 à 20 euro
- Vel met 20 bonnen van € 2,00 à 40 euro
Het is niet mogelijk gedeelten van vellen te bestellen.

De HGL heeft een eigen rubriek in het ‘Venster’, het kerkblad  van de Protestantse Kerk in Lelystad. Het blad is onlangs vernieuwd en verschijnt als magazine op A5-formaat.

De kerkdiensten van de HGL worden via de website van Kerkdienstgemist uitgezonden.

U kunt de kerkdiensten zowel rechtstreeks als achteraf beluisteren

Rechtstreeks luisteren;

 

Opgeslagen diensten;

Kinderoppas 
De kinderen van 0-4 jaar zijn van harte welkom bij de kindercrèche. Er is oppas mogelijk tijdens alle ochtend- en middagdiensten, echter uitsluitend nadat uw kind van tevoren is aangemeld. Voor gasten kan dit via het contactformulier van de scriba. Gemeenteleden kunnen aanmelden via Whatsapp (uiterlijk vrijdag 12.00 uur, voor telefoonnummer,  zie informatiegids)

Opstapgroep
Deze groepen binnen de kinderoppas van onze gemeente zijn bedoeld voor kinderen in respectievelijk de groepen 1-2 en 3-4 van de basisschool. Voor de preek verlaten de kinderen de kerkzaal om vervolgens voor de slotzang weer terug te komen.

Binnen de HGL is actief. Binnen deze kring willen we  met z'n allen wat leren van het besproken boek. We voeren dus geen oeverloze discussies over ethische/dogmatische onderwerpen, maar hebben wel een gesprek over de argumenten die de auteur gebruikt.
Klik hier voor het volgende formulier dat we gebruiken bij het kiezen van een nieuw boek

In de tachtiger jaren ontstond er in Oostelijk-Flevoland behoefte aan een Gereformeerde prediking. Er werd een Evangelisatie opgericht. Na tien jaren als Evangelisatie te hebben bestaan, kwamen in 1992 de beide Moderamina van de Nederlandse Hervormde en de Gereformeerde Synode naar Lelystad om een vorm te geven aan een Buitengewone wijkgemeente van Gereformeerde Bondssignatuur onder de Federatie te Lelystad, de SOW-gemeente.

Sinds juni 2013 wordt in 't Lichtschip gebruik gemaakt van een digitaal kerkorgel van Amerikaanse makelij. Het betreft een Allen Protegé L4. Hierin is gebruik gemaakt van zogenaamde sampling techniek. Dit betekent dat het geluid van echte pijporgels is opgenomen, in digitale geheugens is opgeslagen en onder het spelen weer wordt weergegeven. Het orgel bezit vier verschillende geheugenbanken van vier verschillende orgels met 27 spre-kende stemmen per orgel. Eigenlijk heb-ben wij daarmee dus vier orgels in huis, nl. een Amerikaans klassiek-, een Engels romantisch-, een Frans Cavaillé-Coll- en een neobarokorgel. Het Allen orgel is be-roemd om zijn draagkrachtige geluid en degelijke bouw. Allen is de grootste fabriek van digitale orgels ter wereld. Er wordt 15 jaar garantie op verleend. Het orgel kan, net als bij een pijporgel, per stem toon voor toon worden geïntoneerd op de ruimte waar het in staat. Ons orgel is afgelopen vrijdag geplaatst. 

Het oude orgel van “’t Lichtschip” te Lelystad is oorspronkelijk in 1956 door D.A. Flentrop gebouwd voor de “Opstandingskerk” te Amsterdam. Vanwege de specifieke vorm van de toren van deze kerk, werd deze kerk in de volksmond “de Kolenkit” genoemd. Deze vorm inspireerde de bouwer van het orgel blijkbaar, want met enige verbeelding is deze vorm in de zijtorens van het orgel terug te vinden.

 

Op of rond een verjaardag ontvangt een lid van de Hervormde Gemeente Lelystad een felicitatiegroet. 

Dit wordt verzorgd door:
- mw. M.H. Timmerman-Grobben, Beukenhof 87,  8212 EG Lelystad. Tel. 0320-281285

Kerkdiensten

Agenda