Live beeld kerkdiensten:


 

----- Er is op dit moment geen live-uitzending.-----


Mededeling betreffende kerkdiensten:

I.v.m. de corona-pandemie is het slechts beperkt mogelijk de diensten bij te wonen. De gemeente is verdeeld is drie wijken volgens het rooster in de agenda hiernaast. Gemeenteleden kunnen intekenen voor de erediensten via het besloten gedeelte van de website (zie mededelingen in het HGL-lidmenu). Gasten kunnen een reserveringsverzoek doen via het het contactformulier van de scriba. Zonder reservering kunnen we u helaas niet binnen laten. De reservering kan tot uiterlijk vrijdag om 23.59 uur. Mondkapjes zijn in ’t Lichtschip dringend geadviseerd (totdat men zit).

I.v.m. de coronacrisis heeft de kerkenraad een gebruiksplan voor 't Lichtschip opgesteld.  Klik hier om dit document te openen

 

De erediensten blijven online te volgen via de website. Tijdens de diensten (voor tijdstippen: zie agenda hiernaast) staat de live-stream van onze vaste camera openbaar op de voorpagina van onze website. Beelden (mooier!) van de beweegbare PTZ-camera, kinderdiensten en liturgieën kunnen we helaas niet openbaar vrijgeven i.v.m. privacy van  gemeenteleden en/of de rechten op liedteksten en muziek. 

Lees meer...

De Hervormde Gemeente Lelystad maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 20 februari 2008 is het een zelfstandige gemeente, met een Gereformeerde Bondssignatuur. In de diensten staat de uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal.
De Hervormde Gemeente Lelystad telt bijna 400 leden, die voornamelijk afkomstig zijn uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.

20181006 LichtschipAA060612aSite

Iedere zondag worden er twee kerkdiensten gehouden in het kerkgebouw ’t Lichtschip.

De aanvangstijd van de ochtenddienst gedurende zomertijd is om 9.30 uur en gedurende de wintertijd om 10.00 uur. De avonddiensten beginnen om 19.00 uur.

U bent van harte welkom.

 

De bijbeltekst op deze website is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
© Stichting HSV 2010. Alle rechten voorbehouden, © Stichting HSV en Uitgeverij Jongbloed - Heerenveen

Kerkdiensten

Agenda