Vanwege de groei van de gemeente heeft de diaconie besloten een hulpdienst gemeentebreed en wijkgericht op te zetten. Daartoe is de gemeente ingedeeld in acht wijken. Voor elke wijk is er een contactpersoon of -familie, die in zijn/haar wijk ervoor zorgt dat er bij een hulpvraag hulp wordt verleend (bij voorkeur door gemeenteleden uit de betreffende wijk). Vaak gaat het daarbij dan om kortdurende, tijdelijke hulp. Een van de pijlers van de diaconale hulpdienst is het onderlinge dienstbetoon met een laagdrempelig karakter.

Schroom niet om bij uw/jouw contactpersoon aan te geven dat hulp gewenst is, denk niet te snel dat het te moeilijk is of te belastend! Ook als u ziet dat hulp bij iemand in uw directe omgeving (al dan niet gemeentelid) gewenst is, geef het dan even aan uw contactpersoon door.
In de bezoekerslijst, achterin de informatiegids van de HGL, staat ook de wijkindeling voor de diaconale hulpdienst vermeld en de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon.

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda