Gedurende het winterseizoen organiseert de diaconie vier keer een bijeenkomst voor 65 plussers in ‘t Lichtschip. De bedoeling van deze middagen is het bevorderen van het onderlinge contact tussen de senioren van de Hervormde gemeente. Er wordt ruimschoots gelegenheid gegeven om met elkaar te praten. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke warme maaltijd.

De data vindt u terug in de agenda van deze website. De senioren zijn welkom vanaf 15.30 uur en gaan omstreeks 19.30 weer huiswaarts.

Hoewel een financiële bijdrage van de deelnemers niet verplicht is, gaat aan het einde van de middag wel een giftenbusje rond. Er wordt naar gestreefd de kosten van de middag te beperken tot maximaal € 4,00 per persoon.

Gegevens van de coördinator kunt u opvragen bij de secretaris van de diaconie (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda