De HGL is via onderstaande commissies betrokken bij het zendingswerk.

Betrokkenheid bij het werk van de zending is voor de christelijke gemeente geen bijkomstigheid, maar behoort tot de kern van het gemeente-zijn. De Hervormde Gemeente Lelystad steunt in dit verband allereerst het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) te Driebergen. 

Actuele informatie over het GZB-werk wereldwijd is te vinden in het blad Alle Volken, dat vier keer per jaar verschijnt en via de website www.gzb.nl

Ieder najaar zijn de nieuwe dagboekjes Een Handvol Koren te koop. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het werk van de GZB. U kunt de boekjes telefonisch (0320-245806) bestellen 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de scriba (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda