De HGL heeft een eigen rubriek in het ‘Venster’, het kerkblad  van de Protestantse Kerk in Lelystad. Het blad is onlangs vernieuwd en verschijnt als magazine op A5-formaat.

De hoofdmoot van de mededelingen in het kerkblad wordt verzorgd door de predikant (in vacaturetijd door de scriba of een ander kerkenraadslid), maar de verenigingen, kringen etc. wordt gevraagd eventuele kopij aan te leveren. Dit kan tot uiterlijk anderhalve week (op de maandag 20.00 uur) vóór de verschijning van het blad bij KerkbladMail

Tevens wordt wekelijks een eigen Nieuwsbrief met specifieke HGL-info verstrekt bij de ingang van de kerkzaal. Wanneer u ingelogd bent, kunt u de nieuwsbrieven ook op deze website vinden.

 

Kerkdiensten

Agenda