Om mensen die niet bij een kerk zijn opgegroeid wegwijs te maken in de Bijbel en het geloof is er de Emmaüscursus. Tijdens het winterseizoen wordt deze bijbelcursus voor beginners gehouden. Gemeenteleden worden uitgenodigd om hier, samen met mensen die niet of nauwelijks bij de kerk betrokken zijn, naar toe te komen.

Informatie en contact

Kerkdiensten

Agenda