Het jeugdwerk heeft een kerkenraad nodig die de jeugdouderling ondersteunt in zijn taak, prioriteit geeft aan kinderen en jongeren (en hun gezinnen!), medewerking biedt omtrent de uitvoering van het jeugdbeleidsplan, financiƫle middelen ter beschikking stelt, voldoende sfeervolle, beschikbare ruimtes heeft om het jeugdwerk te kunnen organiseren en laat merken dat het jeugdwerk gedragen wordt door de Gemeente door in het openbare gebed Gods zegen te vragen voor de leidinggevenden en de jeugd van de Gemeente.

Kerkdiensten

Agenda