Geloofsopvoeding begint thuis. Het gezin is daarvoor namelijk (veruit!) de belangrijkste plaats. Wat kinderen thuis meekrijgen – en hóe dat gebeurt - heeft grote invloed op de rest van hun leven.
De werkgroep ondersteunt ouders bij de geloofsopvoeding, versterkt de onderlinge betrokkenheid tussen jeugdwerk en geloofsopvoeding thuis en organiseert toerustingsavonden en activiteiten rond geloofsopvoeding thema's

Kerkdiensten

Agenda