Verder functioneren binnen de gemeente nog een stuk of zes huisbijbelkringen die zoveel mogelijk allemaal hetzelfde bijbelstudiemateriaal gebruiken. Bij de start van een nieuw seizoen wordt een gezamenlijke startavond georgniseerd. Daarop wordt, zo mogelijk, de auteur van het bijbelstudieboekje uitgenodigd. Tijdens het winterseizoen schenkt de eigen predikant in een van de diensten aandacht aan een van de hoofdstukken uit het boekje.
Wanneer u interesse heeft voor een van deze kringen, kunt gegevens van een contactpersoon opvragen bij de scriba  (zie contact kerkenraad)

Kerkdiensten

Agenda