I.v.m. de corona-pandemie is het slechts beperkt mogelijk de diensten bij te wonen. De gemeente is verdeeld is drie wijken volgens het rooster in de agenda hiernaast. Gemeenteleden kunnen intekenen voor de erediensten via het besloten gedeelte van de website (zie mededelingen in het HGL-lidmenu). Gasten kunnen een reserveringsverzoek doen via het het contactformulier van de scriba. Zonder reservering kunnen we u helaas niet binnen laten. De reservering kan tot uiterlijk vrijdag om 23.59 uur. Mondkapjes zijn in ’t Lichtschip dringend geadviseerd (totdat men zit).

I.v.m. de coronacrisis heeft de kerkenraad een gebruiksplan voor 't Lichtschip opgesteld.  Klik hier om dit document te openen

 

De erediensten blijven online te volgen via de website. Tijdens de diensten (voor tijdstippen: zie agenda hiernaast) staat de live-stream van onze vaste camera openbaar op de voorpagina van onze website. Beelden (mooier!) van de beweegbare PTZ-camera, kinderdiensten en liturgieën kunnen we helaas niet openbaar vrijgeven i.v.m. privacy van  gemeenteleden en/of de rechten op liedteksten en muziek. 

Gemeenteleden wordt verzocht in te loggen en de uitzending of liturgie op te zoeken via het menu aan de linkerzijde. Gasten kunnen de link opvragen via het contactformulier van de redactie

De kerkenraad heeft in de besluitvorming de tere balans afgewogen tussen gezondheidsrisico's enerzijds en risico's van nevenschade anderzijds. Fysieke onderlinge bijeenkomsten dragen veel bij aan ons welbevinden, omdat we dan God én elkaar ontmoeten.